Plan uw test

** LET OP ** 
Vul a.u.b. correct en uw volledige gegevens in, met voor en -achternaam. Deze zijn voor een eventuele doormelding aan de GGD van belang. 

Op het emailadres wat u opgeeft, ontvangt u een bevestiging van deze testafspraak en de uitslag van de test. 

 

Selecteer uw test:

Selecteer de gewenste dag van testen:

Selecteer het gewenste tijdstip van testen:

Kies uw tijdstip

Kies het moment van uw test

Vul uw gegevens in

Door een coronatest te bestellen, sluit ik een behandelovereenkomst met Medicals4Events.nl. Ik geef hierbij uitdrukkelijk toestemming dat Medicals4Events.nl de voor de uitvoering van deze behandelovereenkomst benodigde (bijzondere) persoongegevens verwerkt volgens de AVG-richtlijnen en mijn testresultaat naar mijn e-mailadres stuurt.

Winkelwagen

Covid-19 - Antigeentest

Aantal:  

€65,00

Totaal (excl. btw):

€65,00

Btw (0%)

€0,00

Totaal (incl. btw):

€65,00

AVG richtlijnen

Door het bestellen van deze test via onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit betreft persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens welke rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens:
 
  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geboortedatum
  • BSN Burger Service Nummer
  • IP-adres
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang dit nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Wij conformeren ons aan de AVG-richtlijnen.